1. Sistemik Psikoterapi Günleri (SPG2020)

Davet

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü tarafından düzenlenen 1. Sistemik Psikoterapi Günleri (SPG2020) , “POSTMODERN BİR PARADİGMA: SİSTEMİK PSİKOTERAPİ, BEN SEN VE DİĞERLERİ” temasıyla Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa kampüsünde 4-5 Nisan 2020 gerçekleştirilecektir.

Bir postmodern bilim anlayışı ve paradigması olan sistemik düşünmenin batıdaki serüveni çok uzun bir zamandır bilim dünyasında bir karşılık bulmuştur. Özellikle insanı ve onun çevresini pozitivist bir anlayış ile çözümleme çabası öngörülebilirlik açısından elbette önemlidir. Bir olay/olgunun nedenlerini bilme çabası eski çağlardan bu yana insanın temel merak konusu olmuştur. Neden sonuç arasındaki bağın her zaman kesin veya mutlak olduğunu söylemek bugün için mümkün değildir. Aralarındaki bağın “döngüsellik” çerçevesinde incelenmesi sistemik düşünmenin öne çıkarttığı bir kavrayıştır. Keza insanın “gerçeği” yapılandırdığı şeklindeki görüş, psikoterapide dört büyük akımdan (diğerleri Psikodinamik, davranışçı hümanistik psikoloji) sonuncusu olan sistemik psikoterapinin öne çıkarttığı bir kavrayıştır.

Klasik de diyebileceğimiz modern bilim anlayışı geliştirmiş olduğu bilgi kalıpları (teorileri) çerçevesinde indirgemeci bir bakış açasıyla evreni ve insanı anlamaya çalışmıştır. Ne var ki karmaşık bir varlık olan insan doğrusal (lineer) bir mantık ile her ne kadar arzulanır olsa da anlaşılamaz.

1. Sistemik Psikoterapi Günleri’nin amacı sistemik psikoterapi alanında deneyim, bilgi ve uygulamaya yönelik çalışmaların paylaşılmasıdır. Bu nedenle vaka analizleri, paneller ve atölye çalışmalarına bol bol yer verilmiştir. Bununla beraber birincisini gerçekleştireceğimiz “sistemik psikoterapi günleri" aşağıda ifade edilen odaktaki çalışmalara yer verecektir.

Sizleri SPG2020’de görmeyi bekliyoruz. O vakte kadar hoşça kalın...

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

Sistemik Psikoterapi Enstitüsü Başkanı

SPG2020 Organizasyon Kurulu Başkanı

 

1. Sistemik Psikoterapi Günleri (SPG2020)

Kurullar

Bilim Kurulu

Dr. Hagen BÖSER

Dr. Hans LİEB

Prof. Dr. Özlem KARAIRMAK

Prof.Dr. Mehmet Engin DENİZ

Prof.Dr. Nilüfer ÖZABACI

Prof.Dr. Erdal HAMARTA

Prof.Dr. Yasemin YAVUZER

Doç.Dr. Zülal ERKAN

Doç.Dr. Bülent GÜNDÜZ

Doç.Dr. Burhan ÇAPRİ

Doç.Dr. Raşit AVCI

Doç.Dr. Erkan IŞIK

Doç.Dr. Oğuzhan ÇOLAKKADIOĞLU

 

 

Hakem Kurulu

Dr.Öğr.Üyesi Metehan ÇELİK

Dr.Öğr.Üyesi Deniz GÜNAYDIN

Dr.Öğr.Üyesi Seher AKDENİZ

Dr.Öğr.Üyesi Ferah ÇEKİCİ

Dr.Öğr.Üyesi Birsen ŞAHAN

Dr.Öğr.Üyesi Billur ÇELİK

Dr.Öğr.Üyesi Suat KILIÇARSLAN

 

Organizasyon Kurulu

Prof. Dr. Turan AKBAŞ

Pof. Dr. Fulya CENKSEVEN ÖNDER

Doç. Dr. İsmail SANBERK

Doç. Dr. Oğuzhan KIRDÖK

Dr. Öğr. Üyesi Fatoş BULUT ATEŞ

Dr. Öğr. Üyesi Egemen HANIMOĞLU

Dr. Öğr. Üyesi H. Deniz GÜNAYDIN

Dr. İdil Eren KURT

Uzm. Psk. Dan. Enis TUSTAŞ

1. Sistemik Psikoterapi Günleri (SPG2020)

Etkinlikler

DAVETLİ KONUŞMACILAR

Dr. Hans LIEB

Prof. Dr. Ertuğrul KÖROĞLU

Prof. Dr. Murat DOKUR

Prof. Dr. Özlem KARAIRMAK

 

PANELLER

Sistemik Terapi ve Ailede Sistemik Değişim  - Prof.Dr. Nilüfer Ş.Özabacı
Okullarda saldırganlık ve şiddeti önlemede Sistemik Yaklaşım - Prof.Dr.Yasemin Yavuzer
Okullarda Sistemik Yaklaşım Temelli Sınıf ve Eğitim Uygulamaları - Doç.Dr.Raşit Avcı
Sistemik Kuramda Değişim - Doç.Dr. Oğuzhan Çolakkadıoğlu
Sistemik Çocuk ve Ergen Terapisi - Dr.Öğr.Üyesi Fatoş Bulut Ateş
Cinsel İçgörü: Keşif ve Tutsaklık - Dr.Öğr.Üyesi Çiğdem Yavuz Güler

ATÖLYELER

Sistemik Terapide Dışsallaştırma Teknikleri - Prof.Dr.Turan Akbaş

İçimdeki İlişkilerimdeki Aile: Bir Dizilim Çalışması - Prof.Dr.Bülent Gündüz

Sistemik Aile Terapisinde Bağlanma Yaralarının Onarılmasında Terapötik Oyunlar - Dr.Öğr.Üyesi Ferah Çekici

Sistemik Terapide Toplumsal Cinsiyet Uygulamaları - Dr.Öğr.Üyesi Metehan Çelik

Genogram - Doç.Dr.Zülal Erkan

Bilişsel Temsillerin Açığa Çıkarılması - Doç.Dr.İsmail Sanberk

Sistemik Kariyer Danışmanlığı - Doç.Dr.Oğuzhan Kırdök

Sistemik Temelli Oyun Terapisi - Dr.Öğr.Üyesi Fatoş Bulut Ateş

Sistemik Psikoterapide Duygusal Üçgenlerle Çalışma - Doç.Dr.Erkan Işık

Çift İlişkisinde Stresle Başetme - Dr.İdil Eren Kurt

Bağlanma Temelli Öyküsel Yaklaşımın Sistemik Terapide Kullanımı: Travma Öyküsü Olan Ailelerle Çalışmak - Dr.Öğr.Üyesi Billur Örnek

Duygu Dizilimi - Dr.Öğr.Üyesi Sinem Evin Akbay

Şiddetle Başa Çıkma Ebeveyn Modeli - Dr.Öğr.Üyesi Suat Kılıçarslan

 

1. Sistemik Psikoterapi Günleri (SPG2020)

Bilgi

Alt Temalar

Sistemik Çift Terapisi

Sistemik Aile Terapisi

Sistemik Bireysel Psikoterapi

Sistemik Çocuk Ve Ergen Terapisi

Sistemik Cinsel Terapi

Sistemik Grup Psikoterapisi

Sistemik Kariyer Danışmanlığı

Sistemik Okul Danışmanlığı

Travmalarla Sistemik Terapi

.............................................................

ETKİNLİK YERİ

Yıldız Teknik Üniversitesi Davutpaşa Kampüsü- Esenler /İSTANBUL

.............................................................
KAYIT ÜCRETİ

ANA SALON BAŞVURU

İstanbul’da birincisini gerçekleştireceğimiz Sistemik Psikoterapi Günlerinde 5 konferans, 4 panel ve 14 atölye çalışması yer almaktadır. Sistemik Psikoterapi Günleri genel kayıt başvurusu, ana salondaki konferans ve panellere katılımı içermektedir. Sistemik Psikoterapi Günleri katılım belgesi de buradaki etkinlikler için verilecektir.  (Not: Atölye çalışmalarına başvuru kaydı ayrıca alınacaktır.)

Katılım Ücretleri:

Genel Katılım Ücreti: 100 TL

Lisans Öğrencileri İçin Katılım Ücreti: 50 TL

Not: Dekontu sisteme yüklemeniz durumunda kesin kaydınız gerçekleşecektir.

..............................................................

ATÖLYE BAŞVURU

Katılım Ücretleri:

Atölye Katılım Ücreti: 50TL

Lisans Öğrencileri İçin Atölye Katılım Ücreti: 40 TL

Not: Dekontu sisteme yüklemeniz durumunda kesin kaydınız gerçekleşecektir.

.............................................................

KAYIT ÜCRETİ İÇİN IBAN NO:

TR49 0006 4000 0016 0100 9386 34  (İşbank)

Not: Açıklama bölümüne mutlaka katılımcının adı soyadı belirtilmelidir.

 

1. Sistemik Psikoterapi Günleri (SPG2020)

İletişim

Adres

Kurtuluş Mahallesi Ramazanoğlu caddesi(Pandora Sokak) Gün Apt. B blok K. 1 No.1 Seyhan - ADANA